Karleby Vinteraccordeon håller fast vid sina traditioner även i undantagstider. I början av veckan njöt vi av unga virtuoser, konserter för barn och utomhusevenemang i pulkabacken. Mot slutet av veckan ljuder Toner för seniorer, Guardia Nueva och slutligen skidar man i takt till dragspelsmusik.

 Toner för seniorer
I konserterna i servicehemmen har Vinteraccordeon spridit värme och skapat viktiga upplevelser. I år får både barn och seniorer glädjas genom att man använder sig av samma tillvägagångssätt: varje finskspråkigt servicehem i Karleby har på förhand fått en videohälsning från dragspelsstuderande vid Mellersta Österbottens Konservatorium och Centria. Vi hoppas att glädjen hälsningen skänker håller i sig länge.
Till de svenskspråkiga servicehemmen var frågan om ett levande musik länge öppen, men även där tvingar restriktionerna Julia Hansson att spela in sitt framträdande och sända dem det.

Guardia Nuevas konsertinspelning på lördag
För första gången i Karleby Vinteraccordeons historia spelar Guardia Nueva inte för en fullsatt Snellman-sal på lördagen. Men publiken kan få avnjuta en inspelad lite festligare konsert med Guardia Nueva istället.
– Förra året firade Karleby 400 år och på grund av det satsade vi lite mer på inspelningen av konserten. Ett högklassigt och brett innehåll förverkligades med enbart krafter från Karleby. Solisterna var Virva Puumala, Matti Korkiala, Maria Autio och Jiri Tammilehto, säger festivalens konstnärlige ledare och orkestern kapellmästare Raimo Vertainen.
Han påminner om att att fotoutställningen Karleby 400 i Kallestorg pågår fram till måndag, dagen efter att festivalen avslutats.
Det råkade sig även så att förra årets konsert med Guardia Nueva blev jubileumsårets sista stora händelse som kunde förverkligas som planerat innan coronan stängde ned så gott som hela världen.

Dragspelsskidåkning
Till traditionerna hör att avsluta festivalen med dragspelsskidåkning. Hur annars? I år infaller dessutom avslutningsdagen med alla hjärtan dag.
De som skidar till Rastimaja på blir bjudna på en kopp varm saft – med beaktande av säkerhetsavstånden. Dragspelsmusiken ljuder i år från högtalare, men den är vald för att passa i skidspåret.

Gratis program hela veckan och nya förverkliganden
Under det här undantagsåret är samtliga programpunkter gratis och inga större konserter arrangeras live. Istället streamas de i samarbete med Keskipohjanmaa-koncernen. En del av konserterna har spelats in på förhand och tre konserter streamas direkt.
– Vi ville hålla fast vid de planerade konsertplatserna. Så även om publikkonserter inte gick att förverkliga finns artisterna på den plats där det var meningen att även publiken skulle få vara. Det gör att streamingarna får den rätta konsertkänslan, säger en stolt Raimo Vertainen.

Pin It on Pinterest

Share This