Vi är glada för att Karleby Vinteraccordeon erhållit kvalitetsmärkningen EFFE Label för åren 2019-2020. Utmärkelsen erhålls för andra gången.

EFFE-organisationen (Europe for Festivals, Festivals for Europe) som består av nationella experter och en internationell bedömningsnämnd beslöt att ge kvalitetsmärkningen åt de festivaler som uppfyller kriterierna för festivalens konstnärliga engagemang, lokala delaktighet och festivalens internationella vision.

Karleby Vinteraccordeon får utmärkelsen för att festivalen är en sympatisk festival, mångfacetterad och för sin höga konstnärliga nivå. Man hoppas att festivalen fortsättningsvis utvecklar sin aktivitet och sin betydelsefullhet.
www.effe.eu

Pin It on Pinterest

Share This