Kokkolan Talviharmonikka ry strävar alltid till att behandla personuppgifter på ett tryggt sätt enligt gällande regler och förordningar. EU:s nya dataskyddslag (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och för med sig en positiv förändring. Du kan nu bättre kontrollera hur dina uppgifter hanteras och dina personuppgifter hanteras säkrare. På grund av detta vill vi informera dig om att vi har uppdaterat vårt dataskydd och berättar varför vi samlar personuppgifter och i vilket syfte samt hur vi förvarar dem.

Du behöver inte göra något, men om du vill ha tilläggsuppgifter, kan du när som helst bekanta dig med vår dataskyddsförordning här (på finska):

Pin It on Pinterest

Share This