Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kokkolan Talviharmonikka ry Pitkänsillankatu 16
67100 Kokkola
talviharmonikka@gmail.com
Puh. nro: 045 6574491

TIETOSUOJASELOSTE 21.5.2018

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pertti Kuosmanen, yhdistyksen puh.johtaja, 050 4384251

Rekisterin nimi

Kokkolan Talviharmonikan yhdistyksen henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja jäsenistä:
-Etu-, sukunimi, y-tunnus ja yhteystiedot
-Yritys ja asema
-Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot -Henkilöiden ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä jäsenhistoria -Laskutustiedot

-Henkilöltä itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot -Muita yrityksen/henkilön toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan kotisivujen tietolomakkeelta henkilön itse syöttämänä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan päivittää väestörekistereistä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen sääntömukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomia ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetukset 679/2016 artiklan 15-21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelemästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna ylhäällä mainittuun osoitteseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.

Pin It on Pinterest